Legal Area

Fossil's Diesel ON Privacy Policy

PERSONVERNERKLÆRING FOR DIESEL ON

Sist oppdatert: 22. mai 2023

Hos Fossil Group, Inc., ("Fossil Group", "Fossil", "vi" eller "oss") verdsetter og ivaretar vi rettighetene dine til databeskyttelse og personvern. Denne personvernerklæringen beskriver:

•Hvilke personopplysninger vi innhenter fra Diesel ON-appen, Diesel Watch-apper og Diesel-enhet og formålene vi bruker den til.

•Hvilke personopplysninger vi overfører til tredjeparter.

•rettighetene dine og hvordan du kan utøve slike rettigheter.

•Hvordan du kan kontakte oss.

1. Sammendrag

I det følgende vil vi gi deg en rask oppsummering av hvilke personopplysninger vi bruker til hvilke formål og om rettighetene dine. For mer informasjon, gå til de relevante avsnittene nedenfor.

1.1 Tjenesteytelse

Vi behandler personopplysninger om deg for å gi deg hele spekteret av tjenester og funksjoner gjennom Diesel ON-appen, Diesel Watch-apper og Diesel-enhet. Dette inkluderer opplysninger du oppgir når du konfigurerer brukerkontoen din og informasjon som kreves for å benytte spesifikke funksjoner. For eksempel, for måling av avstand og hastighet eller beregning av forbrente kalorier kan vi be om informasjon om din høyde, vekt, hjertefrekvens og geografisk plassering, eller, for å delta i treningsutfordringsfunksjonaliteten kan vi be deg om å opprette et brukernavn og om et bilde eller en avatar; for annen funksjonalitet kan du gi oss tillatelse til å få tilgang til kamerarullen, mikrofonen eller kontaktlisten din (for mer informasjon, gå til avsnitt 3.1-3.7 nedenfor).

1.2 Analyse

Vi og tjenesteleverandørene våre sporer og forear analyser av bruken av appen, klokkeapper og enheten (for å finne ut hvilke funksjoner som brukes oftere enn andre) for å forstå hvordan de brukes og forbedre dem. (For mer informasjon, gå til avsnitt 3.8 nedenfor).

1.3 Markedsføring

Vi kan bruke personopplysningene dine til markedsføringsformål for å gi deg relevante tilbud om produktene og tjenestene våre. (Du finner ytterligere informasjon i avsnitt 3.9 nedenfor).

1.4 Datatilgang for mottakere

Våre tjenesteleverandører og andre Fossil Group-selskaper (Fossil Group, Inc. og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper) får også tilgang til opplysningene dine for å kunne tilby tjenester til deg og håndtere dataene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen. (Du finner mer informasjon i avsnitt 5 nedenfor).

1.5 rettighetene dine

Rettighetene dine kan omfatte retten til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysningene dine. Du kan også be om begrensning av og, hvis aktuelt, tilbaketrekking av samtykket ditt eller innvendinger mot behandlingen (fortsett til avsnitt 8 for en detaljert beskrivelse av rettighetene dine).

1.6 Plassering av opplysningene dine; ansvarsfraskrivelse for EU, Storbritannia og Japan

personopplysninger vi innhenter vil primært lagres i USA hos oss og våre nettskytjenesteleverandører.

Hvis du er bosatt i EU eller Storbritannia, vil Fossil behandle personopplysningene dine i samsvar med EUs og Storbritannias lover, spesielt EUs generelle databeskyttelsesforordning og Storbritannias gjeldende EU-lovversjon av General Data Protection Regulation (UK GDPR), begge omtalt til som EUs personvernforordning i dette dokumentet; Fossil kan imidlertid være underlagt lover, inkludert potensielle tilgangsrettigheter fra statlige myndigheter, som ikke overholder de samme kravene og standardene som anses formålstjenlige under EU-lov og britisk lov.

Hvis du er bosatt i Japan, samtykker du ved å bruke tjenesten til overføring av personopplysningene dine, som definert under gjeldende lov, til våre og vår tjenesteleverandørs servere i USA. Vi har kontrakter som krever at mottakerne tar de nødvendige tiltakene for å overholde de relevante lovene i USA. personopplysningene dine i USA vil være underlagt relevante databeskyttelseslover og tredjeparts nettskyleverandører vi bruker vil iverksette de nødvendige tiltakene for å overholde de aktuelle lovene i USA som har blitt vurdert av PPC, og for hvilke en rapport er tilgjengelig på https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku.

Vi kan også overføre personopplysningene dine til et land/region i henhold til et annet unntak som tillater overføring i henhold til gjeldende lov. Hvis du er bekymret for at vi ikke har ivaretatt dine juridiske rettigheter eller gjeldende personvernlover, kan du sende inn en klage internt ved å sende oss en e-post ved å bruke kontaktopplysningene oppgitt i avsnitt 10, eller du kan velge å sende inn en formell klage til Personal Information Protection Commission (https://www.ppc.go.jp/en/).

2. Når gjelder denne personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen gjelder for Diesel ON-appen, Diesel Watch-apper og Diesel-enheten. For ytterligere informasjon om hva disse vilkårene omfatter, se avsnitt 11.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for kjøpstransaksjonen for enheten eller for aktiviteter du utfører på noen av våre nettsteder eller i butikkene våre.

3. Hvilken personopplysninger innhenter vi, på hvilket juridisk grunnlag, og hva bruker vi dem til?

For å kunne tilby deg tjenestene våre og hele spekteret av funksjoner for appen, klokkeappene og enhetene våre, bruker vi personopplysninger.

Vi kan motta personopplysninger innhentet av tredjepartstjenester (f.eks. Google Fit). Du kan deaktivere slik datadeling gjennom innstillingene i tredjepartstjenesten.

Personopplysningene vi innhenter, inkluderer følgende (merk: Siden tilgjengeligheten av funksjonalitet kan variere avhengig av appen, klokkeappen og enheten, kan det hende at ikke alle de følgende avsnittene gjelder for deg):

3.1 Generelle kontodata

Når du bruker appen, klokkeappen og enheten, innhenter vi generelle kontodata, inkludert for eksempel for- og etternavn, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, høyde og vekt, et bilde, ditt valgte passord for appkontoen din, et brukernavn, et bilde eller en avatar for å koble til kontoen din, appversjonen, enhetsinformasjon (f.eks. enhetens serienummer), informasjon om sammenkoblet mobilenhet (f.eks. smarttelefonprodusent, modell, operativsystem) og din personlige konto og appinnstillinger (f.eks. hvilke funksjoner du vil bruke).

Vi vil også innhente denne informasjonen når du registrerer deg med pålogging gjennom sosiale medier, for eksempel gjennom Facebook eller Apple. Vi samler ikke inn og lagrer ikke passordet ditt for sosiale medier.

Juridisk grunnlag (EU/Storbritannia): Disse behandlingsaktivitetene er nødvendige for å levere våre tjenester (lovlig: oppfyllelse av vår kontrakt med deg, inkludert overføringer til USA som en del av utførelsen av kontrakten, Art. 6 (1) b) GDPR) .Tilgang til kamerarulle forutsetter ditt eksplisitte samtykke på forhånd.

3.2 Aktivitets- og søvndata

For å hjelpe deg med å forstå både dine daglige bevegelsesvaner og din personlige form, bruker vi ytterligere personopplysninger. Eksempler inkluderer det beregnede antallet skritt du har tatt, hjertefrekvensen din, estimert oksygenmetning i blodet, forbrente kalorier, bevegelsesmåten din (f.eks. løping eller gåing), tilbakelagt distanse, tidssonen og målene dine for dagen og om du oppnådde dem. For å gjøre det mulig for oss å beregne forbrente kalorier, bruker vi informasjon om høyde, vekt og fødselsdato. Du kan også velge å legge inn informasjon knyttet til aktivitetene dine gjennom appen, for eksempel å oppdatere informasjon om vekten din.

For å gjøre det mulig for deg å delta i treningsutfordringer med andre brukere, kan vi innhente og dele aktivitetsdataene dine med slike andre brukere. Du kan kontrollere om (og med hvem) aktivitetsdataene dine deles på denne måten ved å velge (eller ikke velge) å delta i slike utfordringer.

Med sikte på å gjøre det mulig for deg å forstå og forbedre søvnvanene dine, samler noen enheter inn starttid for søvn, sluttid for søvn, når du legger deg og når du våkner. Vi samler også inn detaljer om søvnen, for eksempel når lett søvn eller dyp søvn inntreffer, for å vise deg data om og gi deg innsikt i søvnmønsteret ditt.

Visse aktivitets- og søvndata kan betraktes som "helserelaterte data" i visse jurisdiksjoner.

Juridisk grunnlag (EU/Storbritannia): Disse behandlingsaktivitetene er nødvendige for å levere våre tjenester (lovlig: oppfyllelse av vår kontrakt med deg, inkludert overføringer til USA som en del av utførelsen av kontrakten, Art. 6 (1) b) GDPR) . Så langt aktivitetsdata kan betraktes som helserelaterte data, krever vi ditt uttrykkelige samtykke for behandlingen.

3.3 Varsler og meldinger

Hvis du vil sende automatiske tekstsvar eller bli varslet av enheten din når du mottar en tekstmelding, e-post, appvarsling eller når det er en kommende hendelse i kalenderen på mobilenheten din, må du aktivere dette i appens innstillinger. For at enkelte funksjoner skal kunne fungere, er tilgang til kontaktlisten din av appen nødvendig. Vær oppmerksom på at dine kontaktrelaterte innstillinger, inkludert kontaktlisten din, forblir på mobilenheten din og ikke er tilgjengelig for oss. Videre lagrer vi ikke innholdet i noen varsler, vi sporer kun at en varsling har skjedd.

Juridisk grunnlag (EU/Storbritannia): Disse behandlingsaktivitetene er nødvendige for å levere våre tjenester (lovlig: utførelse av kontrakten vår med deg, inkludert overføringer til USA som en del av utførelsen av kontrakten (Art. 6 (1) b) GDPR) .

3.4 Stedsinformasjon

Når du installerer appen, vil du bli bedt om å gi tilgang til geolokaliseringsdataene dine. Når du installerer eller bruker Watch-apper for første gang, inkludert på enheter drevet med Wear OS by Google, vil du bli bedt om å gi Watch-appen tilgang til enhetens geolokaliseringsdata (hvis utstyrt med) eller den sammenkoblede mobilenhetens geolokaliseringsdata. Vi kan bruke denne informasjonen til å tilpasse appen eller klokkeappene med stedsbasert informasjon og funksjoner; for eksempel automatisk oppdatering av lokal værinformasjon, sporing av en aktivitetsrute eller for å hjelpe deg med å finne enheten din basert på sist kjente plassering. Hvis enheten din er aktivert med nødanropsfunksjonalitet, kan den bruke plasseringsinformasjon når denne funksjonen er i bruk.

Juridisk grunnlag (EU/Storbritannia): Disse behandlingsaktivitetene er nødvendige for å levere våre tjenester (lovlig: utførelse av kontrakten vår med deg, inkludert overføringer til USA som en del av utførelsen av kontrakten (Art. 6 (1) b) GDPR) .

3.5 Ytelsesrapport og kundestøtte

I tilfelle appen vår eller Watch-appene våre slutter å fungere, vil vi motta informasjon om din sammenkoblede mobilenhet og enhet (f.eks. modell, programvareversjon, mobilenhetsoperatør) og all tilleggsinformasjon du deler med oss, som lar oss identifisere og fikse feil og ellers forbedre ytelsen til våre apper og Watch apper.

Dersom du kontakter oss for kundestøtte, vil vi behandle personopplysningene dine.

Juridisk grunnlag (EU/Storbritannia): Disse behandlingsaktivitetene er nødvendige for å tilby våre kundestøttetjenester og for oppfyllelse av garantikrav (lovlig: oppfyllelse av kontrakten vår med deg, inkludert overføringer til USA som en del av utførelsen av kontrakten (art. 6 (1) b) GDPR).

3.6 Watch-apper

Når du installerer eller bruker en av våre Watch-apper, vil du bli bedt om å gi Watch-appen tilgang til visse typer informasjon fra enheten din og/eller en sammenkoblet mobilenhet (f.eks. geolokaliseringsdata, hendelser i din personlige kalender, treningsaktivitetsdata eller kontaktlisten din). Hvis du gir slik tillatelse, kan Watch-appen innhente informasjon og bruke denne informasjonen til å tilby spesifikke funksjoner eller tjenester; for eksempel for å tillate deg å vise en forhåndsvalgt urskive under en spesifikk hendelse, for å laste ned bilder fra sosiale medier, for å hjelpe deg med å finne enheten din basert på sist kjente plassering eller for å koble deg til Alexa stemmeassistent.

Juridisk grunnlag (EU/Storbritannia): Disse behandlingsaktivitetene er nødvendige for å levere våre tjenester (lovlig: utførelse av kontrakten vår med deg, inkludert overføringer til USA som en del av utførelsen av kontrakten (Art. 6 (1) b) GDPR) .

3.7 E-post og annen kommunikasjon

Vi sender deg push-varsler for å gi deg informasjon om dine personlige mål og varsler om oppdateringer for enheten, appen eller klokkeappene. Vi vil også sende deg e-poster med wellness-dashbordet ditt hvis du ber om dem gjennom appen.

Vi vil sende deg e-poster knyttet til administrasjonen av kontoen din, for eksempel en velkomst-e-post når du oppretter kontoen din, en bekreftelses-e-post hvis du sletter kontoen din, e-poster hvis du har glemt passordet ditt og trenger hjelp til å endre det, eller en påminnelse om at kontoen kan bli deaktivert etter en periode med inaktivitet.

For sammenkoblede mobile enheter kan du når som helst stoppe overføringen av data fra den sammenkoblede mobilenheten til appen eller Watch-appene ved å deaktivere Bluetooth-tilkoblingen mellom enheten og mobilenheten; men i så fall fungerer kanskje ikke funksjonene beskrevet ovenfor.

Juridisk grunnlag (EU/Storbritannia): Disse behandlingsaktivitetene er nødvendige for å levere våre tjenester (lovlig: utførelse av kontrakten vår med deg, inkludert overføringer til USA som en del av utførelsen av kontrakten (Art. 6 (1) b) GDPR) .

3.8 Analyse

Vi aggregerer og avidentifiserer data (slik at dataene ikke er knyttet til en persons navn eller annen personlig identifiserbar informasjon) innhentet gjennom appen, Watch-appene og enheten og bruker den til en rekke analytiske formål, for eksempel å fastslå appbrukeres gjennomsnitlige antall skritt per dag, analysere treningstrender, urskiver valgt av Watch App-brukere, eller innhente annen informasjon for å forbedre produktene og tjenestene våre.

Vi bruker personopplysningene dine til andre markedsførings-, statistikk- og markedsundersøkelsesformål for å lære mer om våre kunder og brukere. For disse formålene bruker vi også offentlig tilgjengelig personopplysninger om deg (f.eks. fra dine sosiale medieprofiler).

Vi bruker Google Analytics til å spore og undersøke hvordan appene våre og Watch-appene våre brukes og hvordan vi kan forbedre dem for åutvikle og forbedre tjenestene våre. Google Analytics er en analysetjeneste levert av Google LLC, lokalisert i USA. For å bruke Google Analytics sender appen vår anonymisert informasjon om din bruk av appen vår til Google Analytics, hvor dataene aggregeres og analyseres for å utarbeide meningsfulle rapporter for oss. Vi kobler ikke data fra Google Analytics til noen av personopplysningene dine. Du kan når som helst velge bort vår innsamling av data fra Google Analytics i innstillingene for appen.

Juridisk grunnlag (EU/Storbritannia): For denne behandlingen krever vi ditt eksplisitte samtykke (Art. 6 (1) a) GDPR). Analysen av offentlig tilgjengelig informasjon fra brukere av sosiale medier er basert på vår legitime interesse i å måle ytelsen til våre sosiale medier-tilbud (Art. 6 (1) f) GDPR.

3.9 Markedsføring

Vi kan bruke personopplysningene dine til markedsføringsformål for å gi deg tilbud om våre produkter og tjenester. Ved å analysere din generelle kontraktsinformasjon (3.1), og hvordan tjenestene våre brukes, velger vi hvilken markedsføringsinformasjon som kan være av spesifikk interesse for deg. Vi kan også sende deg reklame-e-poster (i EU og Storbritannia: kun for produkter som ligner på dine kjøp). Du kan når som helst velge bort bruken av personopplysningene dine til markedsføringsformål som beskrevet i avsnitt 8.1.

Vi vil ikke bruke data knyttet til din helse til markedsføringsformål.

Hvis du deltar i en global konkurranse, loddtrekning eller lykkespill vi sponser, bruker vi personopplysningene dine for å muliggjøre din deltakelse og slik det er angitt i vilkårene for slik kampanje.

Juridisk grunnlag (EU/Storbritannia): Behandlingen for markedsføringsformål vedrørende lignende produkter eller tjenester er basert på våre legitime interesser (Art. 6 (1) f) GDPR) i å markedsføre lignende produkter eller tjenester i forbindelse med et eksisterende kundeforhold. Andre markedsføringsaktiviteter vil kreve ditt eksplisitte samtykke (Art. 6 (1) a) GDPR).

Hvis du er bosatt i Japan, samtykker du, ved å registrere deg for å bruke tjenesten vår, til at vi og våre tjenesteleverandører behandler personopplysninger knyttet til deg for å gi deg hele spekteret av tjenester og funksjoner vi tilbyr. Du samtykker også til vår bruk av dataene dine for markedsføringsformål.

3.10 Juridiske forpliktelser

I noen tilfeller behandler vi personopplysningene dine på grunn av en juridisk forpliktelse (for mer informasjon, gå til avsnitt 5.1 nedenfor).

4. Kan du dele personopplysningene dine?

Appen og Watch-appene lar deg dele personopplysninger fra appen eller Watch-appene på sosiale nettverk som Facebook eller overføre personopplysninger til andre apper som Apple Health eller Google Fit eller dele personopplysninger direkte med andre brukere gjennom visse funksjoner, som f.eks. fitness-utfordringer. Du kan deaktivere datadelingen for en slik app/Watch-app gjennom innstillingene til appen eller Watch-appen din.

Vi kontrollerer ikke og påtar oss ikke noe ansvar for bruken av slik delt personopplysninger av slike tredjeparter. For mer informasjon om tredjepartens formål og omfang av bruk av personopplysninger i forbindelse med delingsfunksjoner, sjekk personvernreglene til slike tredjepartsapper og deres leverandører.

App-bruk og overføring av informasjon mottatt fra Google API-er til andre apper, vil overholde Google API-tjenestenes regler for brukerdata, inkludert kravene om begrenset bruk.

5. Når deler vi personopplysninger?

Vi vil dele personopplysningene dine i følgende tilfeller.

5.1 Juridisk forpliktelse og interne formål

Vi avslører personopplysningene dine (i) for å overholde relevante lover, regulatoriske krav og for å følge opp rettslige forespørsler, rettskjennelser og juridiske prosesser, inkludert forespørsler forbundet med krav til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse; (ii) for å beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen vår eller til tredjeparter; eller (iii) i en nødssituasjon, for å beskytte sikkerheten til våre ansatte eller andre personer.

I tillegg idersom vi eller i det vesentlige alle våre eiendeler overføres til en eller flere tredjeparter som et resultat av oppkjøp, fusjon, salg, konsolidering, konkurs, likvidasjon eller annen lignende selskapsreorganisering, kan personopplysningene dine være en del av de overførte eiendelene. Der det kreves av gjeldende lov (som i EU) vil vi informere deg om og be om din tillatelse til overføring av personopplysningene dine.

5.2 Felles behandling innen Fossil Group

Personopplysningene dine vil bli kombinert med eller koblet til andre personopplysninger som Fossil Group-selskaper har innhentet om deg (f.eks. kjøpsdetaljer for enheten din, andre varer du har kjøpt på et selskaps nettsted). Vi vil også gjøre dataene dine tilgjengelige for Fossil Group-selskaper hvis det kreves for å levere garanti og andre ettersalgstjenester til deg (gå til www.fossilgroup.com for informasjon om Fossil Group-medlemsselskaper).

5.3 Deling med tredjeparter

Vi samarbeider med andre selskaper for levering av tjenester eller for hosting av personopplysninger. Disse selskapene har kun tillatelse til å bruke personopplysninger på våre vegne -– de kan ikke bruke slike data til egne formål, med unntak av det som kreves av loven. Eksempler på underleverandører er vertsleverandører eller andre tjenesteleverandører som Amazon Web Services, Inc., Google LLC og tjenesteleverandører vi bruker for kundebehandling som Salesforce, Inc eller Transcosmos Information Systems, Ltd.

Vi har avtaler med tjenesteleverandører som bruker databerikelsesteknologier (dette gjelder ikke EU/Storbritannia).

Når du aktiverer deling av personopplysninger (kobler til) med Google Fit eller andre tredjepartsapper, vil vi gi gjeldende data til disse tredjepartene etter forespørsel. Du kan deaktivere slik datadeling når som helst.

Hvis enheten din er aktivert med nødanropsfunksjonalitet, kan personopplysningene dine bli delt med tredjeparter når denne funksjonaliteten er i bruk.

Noen enheter gir deg tilgang til funksjoner gjennom Amazon Alexa-tjenesten. når du bruker den, vil vi ikke innhente opplysninger om din samhandling med Alexa. Hvis du bruker Alexa til å samhandle med Fossil Wellness-tjenesten, vil vi sende data om aktivitetene dine (puls, varighet, distanse, kalorier forbrent osv.) til Amazon. Amazon vil ikke behandle personopplysningene dine på vegne av oss, se Amazons personvernregler og Alexas brukervilkår. Data deles ikke med Amazon med mindre du selv aktiverer det.

5.4 Deling av avidentifisert informasjon med tredjeparter

Vi kan dele aggregerte og avidentifiserte data (som ikke er assosiert med en persons navn eller annen personlig identifiserbar informasjon) innhentet gjennom appen eller Watch-appene med tredjeparter for ethvert lovlig formål.

6. Barns personvern på nett

Vi samler ikke bevisst inn, oppbevarer eller bruker personopplysninger gjennom appen eller Watch-appene om barn under 16 år. Personer under 16 år skal ikke bruke appen eller Watch-appene, og deres forespørsel om konto vil bli avvist. Hvis vi blir oppmerksomme på at et barn under 16 år har sendt personopplysninger til oss uten forutgående samtykke fra foreldre, vil vi fjerne hans eller hennes personopplysninger fra filene våre. Vær oppmerksom på at utenfor USA kan andre aldersgrenser gjelde.

7. Hvor lenge oppbevarer vi og hvordan sikrer vi personopplysninger?

Vi vil beholde personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å gi deg app-, klokke- og enhetsfunksjonalitet og -tjenester, men uansett bare så lenge kontoen din er aktiv. Når du sletter kontoen din eller vi deaktiverer den etter langvarig inaktivitet og varsling fra oss, vil vi også slette personopplysningene dine innhentet fra appen, Watch-appene eller enheten fra systemene våre (unntatt all informasjon vi har avidentifisert).

I den grad det er nødvendig kan vi imidlertid beholde noen av dine personopplysninger av juridiske årsaker (f.eks. skattelovgivning, forsvar mot, eller etablering av, juridiske krav, og for å vise at behandlingen vår er i samsvar med databeskyttelseslovens krav). Vi beholder også forespørslene dine om å velge eller velge bort markedsføringsmeldinger (selv om en slik forespørsel er gjort i eller gjennom appen).

8. Hvilke rettigheter har du?

8.1 rettighetene dine

Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle forespørsler eller bekymringer du måtte ha angående vår bruk av personopplysningene dine ved å bruke kontaktopplysningene angitt i avsnitt 10 nedenfor.

Med eller uten å kontakte oss kan du, ved ganske enkelt å endre innstillingene dine i appen, når som helst trekke tilbake samtykket ditt, der vår behandling er basert på ditt samtykke, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen.

Du kan når som helst velge bort å motta markedsføringsvarsler eller e-poster. Du kan velge bort markedsføringsvarsler eller e-poster ved å endre innstillingene i appen din eller sende oss en e-post eller sende e-post til adressene som er oppført under avsnitt 10 nedenfor. Du kan også melde deg av e-postmarkedsføring ved å bruke avmeldingslenken i e-poster fra oss.

8.2 Dine tilleggsrettigheter i henhold til EU- og britisk lov – innbyggere i EU og Storbritannia

Ved å kontakte oss som angitt i avsnitt 10 nedenfor i EU eller Storbritannia, kan du utøve rettighetene dine, inkludert retten til å be oss om tilgang til, retting av, sletting av og begrensning av personopplysningene vi har om deg. Du har også rett til dataportabilitet (å motta data du har oppgitt i et maskinlesbart format).

Du kan når som helst motsette deg vår behandling basert på legitime interesser (Art. 6 (1) f) GDPR) og reservere deg mot å motta markedsføringsvarsler eller e-poster som beskrevet ovenfor under 8.1.

Du har rett til å sende inn en klage til ansvarlig datatilsyn

8.3 California

California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) gir innbyggere i California spesifikke rettigheter angående deres personlige opplysninger i løpet av de foregående 12 månedene. Hvis du er bosatt i California, har du rett til å be om å få innsikt i:

•kategoriene av personopplysninger vi har innhentet om deg

•kategoriene av kilder som personopplysningene samles inn fra

•forretningsmessige eller kommersielle formål for å innhente eller selge personopplysninger

•kategoriene av tredjeparter som vi deler personopplysninger med og

•de spesifikke delene av personopplysninger vi har innhentet om deg.

Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger om deg som vi har innhentet, med forbehold om visse unntak definert i CCPA.

For å utøve tilgangs- og slettingsrettighetene beskrevet ovenfor, må du sende inn en verifiserbar forespørsel til oss ved å sende oss en e-post til privacy.nam@fossil.com, eller ringe oss på +1 (800) 449-3056. Den verifiserbare forespørselen må inneholde tilstrekkelig informasjon til at vi kan verifisere deg som person og forstå og svare på henvendelsen din. Som en del av bekreftelsesprosessen vil vi sende deg en e-post med en lenke for å bekrefte e-postadressen din. Etter dette vil vi stille deg ytterligere bekreftelsesspørsmål. Når bekreftelsesprosessen er fullført, sender vi deg e-post med påloggingsinformasjon til vår sikre personvernportal slik at du kan få tilgang til, laste ned eller slette dataene dine.

Vi vil svare på din verifiserbare forespørsel innen 45 dager etter mottak. Hvis vi trenger mer tid (opp til 90 dager) vil vi gi deg varsel og forklare årsaken.

Du kan bruke en autorisert agent til å sende inn en forespørsel om å få tilgang til eller slette opplysninger på dine vegne hvis du gir den autoriserte agenten skriftlig tillatelse til å gjøre det og bekrefter din egen identitet direkte med oss. "Autorisert agent" betyr en fysisk person eller en forretningsenhet registrert hos Secretary of State som en forbruker har autorisert til å handle på deres vegne. Vi kan avslå en forespørsel fra en autorisert agent som ikke fremlegger bevis på å ha blitt autorisert av deg til å handle på dine vegne, med mindre du har gitt den autoriserte agenten fullmakt, i henhold til Probate Code avsnitt 4000 til 4465.

Vi selger ikke personopplysningene dine.

Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra innbyggere i California i alderen 13 til 16 år.

Vi har innhentet og delt følgende kategorier av personopplysninger om innbyggere i California:

•Identifikatorer som ekte navn, unik personlig identifikator, online identifikator, Internett-protokolladresse, e-postadresse, kontonavn, enhetsinformasjon, sammenkoblet mobilenhetsinformasjon eller andre lignende identifikatorer. Vi har delt denne kategorien med våre forretningspartnere og tilknyttede selskaper, inkludert de som du instruerer oss om å sende denne informasjonen til og med våre tjenesteleverandører.

•personopplysninger-kategorier oppført i California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)), som navn, fødselsdato, medisinsk informasjon. Vi har delt denne kategorien med våre forretningspartnere og tilknyttede selskaper, inkludert de som du instruerer oss om å sende denne informasjonen til og med våre tjenesteleverandører.

•Beskyttede klassifiseringskarakteristiker i henhold til California eller føderal lov som kjønn. Vi har delt denne kategorien med våre forretningspartnere og tilknyttede selskaper, inkludert de du instruerer oss om å sende denne informasjonen til og med våre tjenesteleverandører.

•Biometrisk informasjon som fysiske mønstre, søvn, helse, lydopptak av stemmen din for Alexa-tjenesten, eller treningsdata (det beregnede antall skritt du har tatt, pulsen din, estimert oksygenmetning i blodet, forbrente kalorier, bevegelsesmåte - for eksempel løping eller gåing -, tilbakelagt distanse, og målene dine for dagen og om du oppnådde dem). Vi har delt denne kategorien med våre forretningspartnere og tilknyttede selskaper, inkludert de du instruerer oss om å sende denne informasjonen til, og med våre tjenesteleverandører.

•Internett eller annen lignende nettverksaktivitet, for eksempel informasjon om en forbrukers interaksjon med en applikasjon. Vi har delt denne kategorien med våre forretningspartnere og tilknyttede selskaper, inkludert de som du instruerer oss om å sende denne informasjonen til, og med våre tjenesteleverandører.

•Geolokaliseringsdata som fysisk plassering eller bevegelser. Vi har avslørt denne kategorien med våre tjenesteleverandører.

•Audio/Visuelt slik som lyd. Vi har delt denne kategorien med våre tjenesteleverandører.

Vi har innhentet personopplysningene direkte fra deg og fra GPS-sporingsenheten din, under kontoregistreringen din, automatisk når du navigerer gjennom appen eller gjennom bruken av helse- og aktivitetssporingsappene. Vi kan bruke eller dele den personlige informasjonen vi innhenter for "forretningsformål" eller "kommersielle formål" som sikkerhet, feilsøking/reparasjon, utførelse av tjenester på vegne av virksomheten eller tjenesteleverandøren, kvalitet, sikkerhetsvedlikehold og verifisering av en tjeneste eller enhet , for å levere kundetjenester, verifisere kundeinformasjon, levere reklame- eller markedsføringstjenester, levere analytiske tjenester, etc.

Vi diskriminerer deg ikke fordi du har utøvd noen av rettighetene dine i henhold til California Consumer Privacy Act, inkludert, men ikke begrenset til, ved å:

•Nekte å levere varer eller tjenester til deg; kreve forskjellige priser eller rater for varer eller tjenester, inkludert gjennom bruk av rabatter eller andre fordeler eller pålegge straffegebyr,

•Levere deg et annet nivå eller kvalitet på varer eller tjenester,

•Foreslå at du vil få en annen pris eller rate for varer eller tjenester eller et annet nivå eller kvalitet på varer eller tjenester.

Vi kan imidlertid kreve en annen pris eller rate, eller tilby et annet nivå eller kvalitet på varer eller tjenester, hvis denne forskjellen er rimelig knyttet til verdien du får av dataene dine (f.eks. identifikatorene dine). I tillegg kan vi tilby økonomiske insentiver, inkludert betaling til deg som kompensasjon, for innsamling av personopplysninger, salg av personopplysninger eller sletting av personopplysninger. Vi kan også tilby en annen pris, rate, nivå eller kvalitet på varer eller tjenester til deg hvis denne prisen eller forskjellen er direkte knyttet til verdien du får av dataene dine. Vi kan bare la deg delta i et økonomisk insentivprogram hvis du gir oss forhåndssamtykke som tydelig beskriver de materielle vilkårene for det økonomiske insentivprogrammet, og som kan trekkes tilbake når som helst. Vi skal ikke bruke økonomisk insentiv-praksis som er urettferdig, urimelig, tvangsmessig eller ågeraktig.

9. Endringer i denne personvernerklæringen eller hvordan vi bruker personopplysninger

Denne personvernerklæringen trer i kraft 22. mai 2023 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Vi vil varsle deg om vesentlige endringer i personvernerklæringen vår ved å legge ut en tydelig varsling i appen, Watch-appen eller ved å sende deg en e-post eller et varsel der vi også kan be om ditt samtykke.

10. Hvem vi er og hvordan kontakte oss

Appen, Watch-appene og enheten leveres til deg av Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expy, Richardson, Texas 75080, USA.

Kontakt oss hvis du ønsker å velge bort markedsføringsvarsler eller e-poster eller hvis du ønsker å utøve dine ytterligere rettigheter, gjennom e-post til privacy@fossil.com eller send et brev til Fossil Group, Attention: Privacy Compliance, 901 S. Central Expressway Richardson , TX 75080, USA. Ta også kontakt med oss ​​gjennom en av disse adressene hvis du har spørsmål angående personvern og databeskyttelse i forbindelse med appen, klokkeappene eller enheten.

Vår EU-representant er FESCO GmbH, Natzing 2, 83125 Eggstätt, Tyskland. Du kan enten kontakte vår EU-representant ved å sende en e-post til eu-privacy@fossil.com eller ringe +49-89-7484 6815.

Vår britiske representant er Fossil (UK) Ltd, Featherstone House, Featherstone Road, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5TH, England. Du kan kontakte vår britiske representant ved å sende en e-post til uk-privacy@fossil.com.

11. Definisjoner

Personlige opplysninger er opplysninger som kan brukes enten direkte eller indirekte (i kombinasjon med andre opplysninger) til å identifisere deg, eller noe om deg. Eksempler på personopplysninger inkluderer navn, e-postadresse, enhetens serienummer, aktiviteter og andre opplysninger vi samler inn via appen, klokkeapper eller enheten.

Appen fra Diesel ON (“Appen”) er appen som du installerer på mobilenheten din for å bruke tjenestene våre. Appen fra Diesel ON er ikke kompatibel med enheter med berøringsskjerm.

Klokkeapper fra Diesel ("Klokkeapper") er Diesel varemerket apper som vi har designet for bruk med enheter for å utvide de personlige funksjonene og tjenestene som er tilgjengelig for deg. Klokkeapper kan være forhåndsinstallert på noen enheter, eller de kan lastes ned til enheten. Alle applikasjoner som er forhåndsinstallert på enheten din eller som kan lastes ned til enheten din og som ikke er Diesel-varemerket, er ikke Watch-apper som definert her.

Enheten fra Diesel ("Enheten") er Diesel-wearable. Hybridenheter kjører via Diesel ON-appen, mens enheter med berøringsskjerm drives av Wear OS av Google. Enheter med berøringsskjerm kan ikke sammenkobles med Diesel ON-appen, og må registreres gjennom Google. Innsamlingen og bruken av dine personlige opplysninger på en smartklokke med berøringsskjerm gjennom Google-tjenestene er underlagt Googles personvernpolicy.

Search

Remove Product?

Are you sure you want to remove the following product from the cart?

Search

Search

Search

Select language

English

Search

INFORMATION NOTICE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA PURSUANT TO ARTICLES 13 AND 14 OF EU REGULATION 679/2016 (“GDPR”)

Your privacy is extremely important to us, please read this information notice carefully.

We wish to inform you in a complete and transparent manner about the personal data processing that the companies listed in paragraph 1 below will carry out on your personal data provided by you and/or collected in the context of the contacts you will possibly have with us, including for example the following:

 • visiting our stores;
 • contacting our Customer Service;
 • visiting the website www.diesel.com (hereinafter the “Site”) and/or the other websites referring to the brand, interacting with our pages on the social networks (eg. Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, We Chat, Tmall etc.).

1. WHO COLLECT YOUR PERSONAL DATA

The companies collecting and processing personal data as autonomous data controllers (hereinafter the “Data Controllers” or the “Companies”) or as joint controllers are:

 • OTB S.p.A. (“OTB”), with registered office in Italy, Breganze (Vi), Via dell’Industria 2, 36042, telephone +390445306555, email privacy@otb.net; OTB’s Data Protection Officer (“DPO”) can be contacted at dpo@otb.net;
 • Diesel S.p.A. (“Diesel”), with registered office in Italy, Breganze (Vi), Via dell’Industria 4-6, 36042, telephone +390424477555, email privacy@diesel.com; the Diesel Data Protection Officer (“DPO”) can be contacted at dpo@otb.net;
 • DIESEL NORGE A.S. (“Diesel Affiliate”), with registered office in C/O Accountor AS, Glamvelen 3, 2500 Tynset, Norway, email reception_DK@diesel.com.

OTB and Diesel carry out some activities as joint controllers, taking jointly the decisions regarding the purposes and means of personal data processing. Hereafter, the term “Joint Controllers” means Diesel and OTB jointly considered when they process data as joint controllers.

To facilitate your understanding of the processing activities carried out by the above mentioned subjects as Controllers or Joint Controllers, we have prepared this document explaining which processing activities are carried out autonomously by each company.

Please consider that said processing activities are not intended for minors and the Data Controllers do not knowingly collect or solicit personal data from anyone under the age of 16. If you are less than 16 years old, please refrain from provide any personal data. This does not affect the applicable contract law such as the rules on the validity, formation or effect of a contract in relation to a child.

2. WHAT PERSONAL DATA WE PROCESS

Each Company collects different categories of personal data according to the purpose for which it processes them.

Herein below we specify which categories of personal data are collected; in the following paragraph we will explain for what purposes each category of data is processed by each Data Controller or by the Joint Controllers as appropriate (hereinafter also “Personal Data” if processed jointly).

 • Biographical Data: name, middle name, surname, date of birth, gender;
 • Contact Data: address of residence (street, city, province, state, zip code), domicile, email address, telephone number, mobile number;
 • Sales Data: shipping and billing address, method of delivery and payment, name of the credit card holder and expiry date of the card, information requested by the Customer Service, VAT number and/or tax code, passport number (the passport number will be used only for purposes related to payment where required by a law and within the limits of that law), Global Blue card number;
 • Tracking of Newsletters and Actions Data: information relating to the opening of newsletters or links
 • Data collected in the shop: birthday, presumed age group, in some countries the social network ID, gender, method and date of registration, store and sales assistant preferences, language, product categories of interest, methods of use services, preferences on services possibly noted in the shop, redemption campaign, events attendance, other brands purchased, products tried in the dressing room but not purchased;
 • Data collected in the shop: birthday, presumed age group, in some countries the social network ID, gender, method and date of registration, store and sales assistant preferences, language, product categories of interest, methods of use services, preferences on services possibly noted in the shop, redemption campaign, events attendance, other brands purchased, products tried in the dressing room but not purchased;
 • Loyalty Data: your data collected as part of the “House of Diesel” loyalty program, whose Regulation is available at the following link, and based on your engagement with the brand (e.g., social media “like”, “comment”, “share”, “save”, “follow Diesel’s official account”, “share photos on community platform”, “create Wishlist and e-store avatar” etc.);
 • Navigation Data: data relating to browsing behaviour and/or use of the websites of the Data Controllers using, for example, cookies or information relating to the pages that have been visited or searched for or related to the wishlist collected while browsing or when shopping on the online store. As for the use of cookies, please refer to the Cookie Policy available at the following [http://diesel.com/shop/content/cookiepolicy].

3. FOR WHAT PURPOSES WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA

In this paragraph we explain for what purposes each category of data is processed by each Data Controller or Joint Controller.

3.1 PURPOSES OF DIESEL S.P.A.

Diesel is the company that designs, sells and promotes the Brand’s products “Diesel”. It is the company maintaining the contacts with you if you decide to purchase the products through the Site or other websites controlled by Diesel or through other methods provided for by Diesel itself, if you participate in initiatives promoted by Diesel as prize competitions or other promotional initiatives; Diesel is also the company managing the loyalty program that you can sign in. Diesel will process Personal Data for the following purposes.

a) Sales activities and response to other requests made by customers

If you purchase Diesel’s products through the e-commerce service on the Site or through other methods provided for by Diesel itself, Diesel will process your Biographical Data, Contact Data, Sales Data and Purchase Data to conclude the sale, as well as for all activities strictly connected and related to it, such as delivery, where the service is available in-store collection and in-store returned, or other administrative and accounting obligations.

Similarly, Diesel may need to verify the requirements for participating to special discount programs (e.g. verifying if the purchase made is a first purchase or other requirements of the regulation) and to process your Biographical Data or Contact Data to respond to any further requests that you may formulate through the Site or through the Customer Service, through telephone or chat, such as requests for information, assistance, or to be notified by email when a desired product or size becomes available again on the Site, through the “Notify Me” functionality.

Legal basis: this processing is based on the performance of a purchase contract to which you are a party; the provision of the personal data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to process your request..

b) Loyalty program Registration

The Biographical Data, Contact Data, Purchase Data and Loyalty Data will also be collected by Diesel to manage your request to join the loyalty program ( called “House of Diesel”, whose Regulation is available at the following link). These data will be processed to complete your membership and for all purposes strictly connected to it or instrumental, including - firstly - all the activities provided for in the loyalty program. Registration could take place: i) online through the Site; ii) offline in the participating shops, by completing the application form present in electronic (tablet or another smart tool) format or through flyers (distributed in shops) with a special QR code, through which customers can join the program themselves via the Site, iii) through further official channels of Diesel S.p.A., (for example, but not limited to social networks such as Facebook, Instagram, WeChat etc.), or iv) through the Customer Service.

All communications relating to the loyalty program may be made by Diesel via the Site, SMS, MMS, Wallet, e-mail, newsletter, social networks and/or any other official communication channel of Diesel. All these communications relating to the program itself are sent solely for the purpose of making available the benefits related to it and do not constitute marketing communications.

Furthermore, by creating an account on the Site in the reserved area, the user will become part of the Diesel’s loyalty program. If you wish to take advantage of the services available on the Site (e.g., purchase products) without joining the program, simply choose the “Guest” option where available (e.g., during checkout for payments).

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract for joining the loyalty program to which you are a party; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to process your request.

c) Participation in prize contests

Diesel will be able to process your Biographical Data to allow you to participate in prize contest that Diesel could organize. In certain situations, for example to proceed with the delivery of the prize, your Contact Data could also be processed. If participation in the contest requires further information, these will be requested to you upon release of a specific privacy policy.

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract for attending the relevant prize contest to which you are a party; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to process your request.

d) Marketing

Only with your consent, Diesel will process the Biographical Data, Contact Data and Purchase Data for marketing purposes, that is for advertising on social networks to which you are registered or sending advertising or direct sales material, carrying out market research, commercial communication with automated contact methods (e-mail, newsletter, SMS, MMS, online messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).

Legal basis: this processing is based on the consent you have given. In the event that you are registered in the loyalty program and decide to withdraw your consent to marketing, you will continue to receive communications relating to benefits (such as the Birthday or Anniversary Gift or preview access to the new collections and promotions only reserved to members). If, in addition to the withdrawal of consent, you do not want to receive this kind of communication anymore, you will be asked to specify it. Any removal from the loyalty program will also result in the cancellation of your online account, if you have one.

You can at any time withdraw your consent to receive the above-mentioned communications by clicking on the appropriate option in each marketing email received, as well as by writing to the address privacy@diesel.com, or otherwise by contacting the company at the addresses indicated in paragraph 1.

e) Customer satisfaction

Diesel may use your Contact Data to conduct surveys to measure the level of satisfaction (i.e., customer satisfaction) with the service provided (by way of example but not limited to: in-store post-sales surveys; online post-sales surveys; second hand gold shopping surveys etc.). Please note that in any case the communications made for this purpose will not have an advertising content, or direct sales or will be used for market research or commercial communication.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel to verify and improve the quality of its services.

f) Other administrative-accounting activities

Diesel may also process your Personal Data for administrative, accounting and internal statistical analysis for business planning purposes.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel to improve the quality of its services and business.

3.2 PURPOSES OF THE JOINT DATA CONTROLLERS (DIESEL AND OTB)

Diesel and OTB operate as joint controllers on the basis of a specific agreement for the purpose indicated below.

a) Customer profiling

With your consent, the Joint Data Controllers will be entitled to process Biographical Data, Contact Data, Sales Data, the Data collected in the shop, the Purchase Data, Loyalty Data, Tracking of Newsletters Data and Actions Data and the Navigation Data for profiling purposes and for business analysis, that is for analysis on your purchase preferences consisting of automated processing of the above mentioned personal data. This processing is aimed at analytically knowing or predicting your purchasing preferences also in order to create customer profiles and customize the commercial offer so that it is more in line with your preferences.

Legal basis: this processing is based on the consent you have given.

You will be entitled at any time to withdraw your consent to be subject to profiling by writing to privacy@diesel.com or otherwise by contacting the Joint Controllers at the addresses indicated in paragraph 1.

3.3 PURPOSES OF DIESEL AFFILIATE

Diesel Affiliate is the company that manages the shop where you purchased a product, possibly by phone or other methods provided for by Diesel Affiliate, and to which you have requested assistance services. In some cases, it may be necessary for Diesel Affiliate to become aware of some information concerning you, to process specific requests you may have. Diesel Affiliate will process Personal Data for the following purposes.

a. Sales related services

Diesel Affiliate may need to process your Biographical Data, Contact Data and certain Sales Data (tax code and/or VAT number, passport number and Global Blue card number) to manage your purchase when concluded by phone or other methods provided for by Diesel Affiliate to manage your purchase when concluded by phone or other methods provided for by Diesel Affiliate or issue an invoice, should you request it. Moreover, these data will be processed also to re-contact you for reasons connected with your purchase, for example in case of complaints, to recall a faulty and/or unsafe product or, in general, for technical reasons, e.g., related to the management of problems with refused credit card payments and similar.

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract to which you are a party; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel Affiliate will not be able to process your request.

b. After-sales services

Diesel Affiliate may collect your Biographical Data and Contact Data to process specific requests that you may formulate in the shop, during post-sales; for example, to arrange a repair, a customization, a home delivery or to manage a return.

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract of which you are a part; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel Affiliate will not be able to process your request.

c. Contact management – re-contacting the customer

Diesel Affiliate may need to use your Biographical Data and Contact Data in order to re-contact you in the post-sales process if necessary (by way of example but not limited to, re-contact may be required to deal with forgotten items in the shop, to return lost items etc.).

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel Affiliate in the pursuit of improving its performance and its relationship with the clients.

3.4 PURPOSES OF ALL DATA CONTROLLERS OR JOINT CONTROLLERS

Finally, each Data Controller or Join Controller may need to comply with a specific legal provision to which it is subject or to defend its own right in court.

a. Purposes related to the obligations established by laws or regulations, by decisions/requests of competent authorities or by supervisory and control bodies

Each Data Controller or Joint Controller may process your Personal Data to comply with a legal obligation to which it is subject.

Legal basis: compliance with a legal obligation.

The provision of data for this purpose is mandatory because in the absence of data the Data Controller or the Joint Controller will not be in a position to comply with their legal obligations.

b. Defense of rights during judicial, administrative or extra-judicial proceedings and in disputes arising in connection with the services offered

Your Personal Data may be processed by each Data Controller or Joint Controller to defend their rights or take legal action or make claims against you or third parties, including the prevention of frauds.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest pursued by the Data Controller or Joint Controller to protect their rights.

4. WHAT PROCESSING ACTIVITIES WE CARRY OUT IF YOU’RE USING OUR SITE AND YOU NAVIGATE WITHOUT BEING LOGGED IN

The Site is owned by Diesel. It is possible to browse the Site without having to actively communicate your Personal Data if you are not logged in. In this case, while browsing the Site, we inform you that the computer systems and software procedures used to operate the Site acquire, during their normal operation, some data whose transmission is implicit in the use of Internet communication protocols.

This is information that is not directly associated with identified users, but which by its very nature could, through processing and association with data held by third parties, allow these users to be identified.

This category of data includes the IP addresses or domain names of the computers used by users who connect to the Site, the addresses in URI (Uniform Resource Identifier) notation of the requested resources, information regarding access, information regarding location , the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in response, the numerical code indicating the status of the response given by the server (successful, error, etc.), the information regarding the user’s visit including data clickstream of the URL, within and from the Site, the duration of the visit on some pages and the interaction on these pages and other parameters relating to the operating system and the user’s IT environment.

These data are collected through the use of “cookies”. We specifically use browser cookies for various purposes, including cookies strictly necessary for the operation of the Site and the use of services through the appropriate features, and the cookies that are used for personalization, performance/analysis and promotional activities. Our Cookie Policy, available [http://diesel.com/shop/content/cookiepolicy], contains more information regarding the use of cookies on the Site, as well as the options for accepting or rejecting them.

The data collected while browsing the Site will be processed to (i) manage the Site and resolve any operating problems, (ii) make sure that the content of the Site is presented in the most effective way for its devices, developing, testing and making improvements to the Site, (iii) as far as possible, to keep the Site safe and secure, (iv) to obtain anonymous statistical information on the use of the Site and to check its correct functioning, (v) identify anomalies and/or abuses in the use of the Site. The data could also be used to ascertain responsibility in case of possible computer crimes committed against the Site or third parties and may be presented to the Judicial Authority, if this makes an explicit request.

5. WHAT HAPPENS IF YOU DO NOT PROVIDE PERSONAL DATA

Some Personal Data that we will indicate you from time to time during the registration or purchase process are necessary for the completion of the purchase contract and for administrative and accounting purposes.

In the description of the purposes in paragraph 3, we have specified when it is necessary to provide Personal Data. Where not expressly indicated as mandatory, therefore, the provision of Personal Data is optional and there will be no consequences if you do not provide them, if not the impossibility for the Data Controllers or Joint Controllers to act as described (for example, the impossibility to carry out marketing activities).

6. HOW AND HOW LONG WE WILL PROCESS PERSONAL DATA

The Personal Data provided to and/or collected by the Data Controllers or the Joint Controllers are processed and stored with automated tools and, in some cases, may be processed and stored on a paper backing. In particular, the Personal Data processed for purposes of marketing and of customer profiling will be entered and stored in the CRM systems that allow the processing of Personal Data for these purposes.

The Personal Data will be stored for the time necessary to achieve the purposes for which they were collected. In particular, the following rules will apply:

 • data collected to enter into and perform purchase contracts, including payments: up to the conclusion of administrative and accounting obligations. The billing data will be kept for 10 years from the billing date;
 • data of the registered user for joining the loyalty program: the data will be kept as long as the account is active. Even after the termination of the account, we will retain the data if this will be necessary to comply with legal obligations, to protect our rights or to prevent fraud;
 • data related to data subjects’ requests: the data will be stored until the request is satisfied;
 • data collected and processed for customer satisfaction will be retained for 30 days;
 • if you have provided your consent, the data processed for purposes of marketing and customer profiling will be stored for a period of 7 years (also according to an ad hoc provision provided for by the Italian Supervisory Authority upon Diesel’s request). In any case, you will not be contacted again for marketing and profiling activities 7 years after your last interaction with us or even earlier if you revoke the consent previously given. The events that identify this “interaction” may include, but are not limited to, a purchase, opening an email sent, participation in a survey, contest or event, interaction with Customer Service or a store, access to the “MyAccount” area, etc. For completeness, we would like to point out that, at any time, it is possible to review and modify your previously expressed consents in the “MyAccount” area of the Site, by contacting Diesel at privacy@diesel.com or the Customer Service.

In any case, for technical reasons, the termination of the processing and the consequent cancellation or irreversible anonymization of the related Personal Data will be definitive within thirty days from the terms indicated above.

With particular reference to the judicial protection of our rights or in case of requests from the authority, the data processed will be stored for the time necessary to process the request or to protect the right.

7. WHERE PERSONAL DATA MAY BE TRANSFERRED

For the purposes indicated above, we may also transfer your Personal Data to third countries, not belonging to the European Union / European Economic Area, which may possibly do not guarantee the same level of protection. The transfer to third countries will always take place in accordance with the provisions of the GDPR, adopting any other measures necessary to ensure the security of the personal data being transferred. These measures possibly include agreements incorporating the so-called “standard contractual clauses” issued by the European Commission or your consent. You can ask for information regarding these third countries and how to obtain a copy of the appropriate safeguards using the following email: privacy@diesel.com or the contact details indicated in paragraph 1.

8. WHO WILL PROCESS PERSONAL DATA

Personal Data will be processed by:

 • employees and collaborators of the Data Controllers or of the Joint Controllers processing data under the authority of the Data Controllers or of the Joint Controllers;
 • employees and collaborators of the Data Processors designated by the Data Controllers or Joint Controllers, including (i) the companies managing the shops and the online store and who will be entitled to view, modify and update the Personal Data entered in the CRM systems through which the Data Controllers or the Joint Controllers carry out the processing activities for marketing and profiling purposes (ii) the companies managing the storage of the Personal Data of the Data Controllers or Joint Controllers based on agreements or local regulations;
 • third parties established in the European Union and also outside the European Union, Data Processors, used by the Data Controllers or Joint Controllers in particular for services of: personal data acquisition and data entry, shipping, mailing of promotional material , after sales assistance and Customer Service, market research, management and maintenance of the CRM systems through which the Data Controllers or Joint Controllers carry out processing activities for marketing and profiling purposes and of the other corporate information systems of the Data Controllers or Joint Controllers of the processing. The complete list of Data Processors appointed by the Data Controllers or Joint Controllers can be requested to the following email address privacy@diesel.com or writing to the postal addresses indicated above.

Personal Data may also be disclosed to third parties, independent data controllers, in particular to freelancers or companies providing legal or tax advice and assistance and to companies managing payments made by debit or credit cards or for fraud prevention and management activities. Furthermore, in order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain aspects of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you. General information on Klarna you can find here (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_us/privacy). Your personal data is handled by Klarnas as Data Controller in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement.

Personal Data will not be disseminated in any way.

9. YOUR RIGHTS

Pursuant to Chapter III of the GDPR, you have the right to ask each Data Controller or Joint Controller:

 • to access to your Personal Data;
 • to receive the copy of the Personal Data you provided us (so-called “data portability”) and to have data transmitted to another controller, if technically possible;
 • the rectification of the Personal Data in our possession;
 • the erasure of any Personal Data in relation to which we no longer have any legal basis for processing;
 • the limitation of the way in which we process your Personal Data, within the limits set by the applicable law data protection law.

Right to object: in addition to the rights listed above, you always have the right to object at any time to the processing of your Personal Data carried out by the Data Controller or Joint Controller for the pursuit of its legitimate interest. You have the right to object to direct marketing, which includes profiling. If you prefer that the processing of your Personal Data is carried out solely through traditional contact methods, you can object to the processing of your Personal Data carried out through automated contact methods.

You also have the right to withdraw, in whole or in part, the consent to the processing of Personal Data concerning you for the purpose of sending advertisements or direct selling or for carrying out market research or commercial communication with automated contact methods (e-mail, other remote communication systems via communication networks such as, for instance: SMS, MMS, messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).

The exercise of these rights, which can be done through the contact details indicated in paragraph 1, is not subject to formal constraints. In the event that you exercise any of the above mentioned rights, it will be the responsibility of the Data Controller or Joint Controller that you contacted to verify if you are entitled to exercise the right and to provide you with an answer, normally within a month.

As regards the Joint Controllers relationship, please note that OTB and Diesel entered into a specific agreement pursuant to article 26 of the GDPR, an extract of which is available for consultation contacting each of the Joint Data Controllers using the contact details indicated under paragraph 1.

If you believe that the processing of your Personal Data is carried out in breach of the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with your local competent Data Protection Authority (whose contact details can be found here: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en) or to start the appropriate legal actions before the competent courts.

The relevant Supervisory Authority in Norway is Datatilsynet. You can contact Datatilsynet in writing:
Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

To exercise your rights, you can send a request to the Data Controllers or Joint Controllers by writing to the addresses indicated in paragraph 1. The OTB and Diesel’s Data Protection Officer can be contacted at the email address dpo@otb.net.

Search

Marketing

Diesel S.p.A. will be able to process Biographical Data and Contact and Purchase Data for advertising activities on the social networks to which I am subscribed or sending advertising or direct sales material, carrying out market research, sending commercial promotions and discounts reserved to customers, commercial information - possibly also customized - with automated contact methods (e-mail, newsletters, SMS, MMS, messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).
We remind you that by joining the loyalty program, if you do not give the marketing consent, you will not receive any promotional communications but you will receive service communications concerning benefits to which you are entitled due to your registration to the loyalty program.
You can at any time withdraw your consent to receive the above-mentioned communications by clicking on the appropriate option in each email received, as well as by writing to the address privacy@diesel.com, otherwise contacting Diesel S.p.a at the addresses indicated at paragraph 1 of the information notice.

Search

The Joint Data Controllers will be able to process the Biographical Data, the Contact Data, the Sales Data, the Data collected in the shop, the Purchase Data, the Loyalty Data, Tracking of Newsletters Data and Actions Data and the Navigation Data for profiling purposes, or for analysis on your purchasing preferences consisting of automated processing of the above mentioned data. This processing is aimed at analytically knowing or predicting your purchasing preferences also in order to create customers profiles, and customize the commercial offer so that it is more in line with your preferences.

You can at any time withdraw your consent to be subject to profiling by writing to the address privacy@diesel.com, privacy@otb.net or otherwise contacting the Joint Controllers at the addresses indicated at paragraph 1 of the information notice